Правовласнику

 

Метою створення УМА є розвиток і підтримка законного обігу й використання об’єктів авторського й суміжних прав в Україні, зокрема через здійснення колективного управління майновими правами суб’єктів авторського та суміжних прав.

Наше об’єднання як організація колективного управління отримало Свідоцтво про облік у Державному Департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Відповідно до рішення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України УМА було визначене уповноваженою організацією колективного управління, що здійснює збір і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань.

Тут можна отримати копії установчих документів УМА.

Головними завданнями ОП «УМА» є:

  1. допомога суб’єктам авторського й суміжних прав щодо управління належними цим суб’єктам майновими правами, зокрема й щодо отримання винагороди за використання об’єктів таких прав іншими суб’єктами;
  2. представництво та захист прав і законних інтересів членів УМА, інших суб’єктів авторського або суміжних прав в органах державної влади, вітчизняних, іноземних, міжнародних організаціях, у судових та інших, як українських, так і зарубіжних органах;
  3. сприяння правовласникам у захисті та ефективному розпорядженні належними їм авторським і суміжними майновими правами через здійснення колективного управління цими правами;
  4. співпраця з вітчизняними, зарубіжними й міжнародними організаціями стосовно розвитку інтелектуальної власності, підтримки, охорони й захисту прав суб’єктів авторського права та суміжних прав.

Членами УМА можуть бути резиденти та нерезиденти (незалежно від їх форм власності, підпорядкування й територіального розташування), що є суб’єктами авторського права та/або суміжних прав.

Український музичний альянс завжди відкритий до співпраці та вступу нових членів. З типовим договором про передання майнових суміжних прав у колективне управління можна ознайомитись тут.

 
© 2007 — 2017 Український музичний альянс