Користувачу

 

eeeЧому я маю сплачувати за використання музики?

Музика — результат роботи багатьох людей: авторів слів та музики, виконавців і виробників фонограм. І тому всі ці суб’єкти мають право на винагороду за свій внесок, якщо їх «музичний продукт» використовується в господарській діяльності. У жодного підприємця не виникає питання, чи повинен він отримувати винагороду за свої товари й послуги. Використання музики має свою мету і, як свідчать дослідження, завжди має певний результат — піднімає настрій, покращує атмосферу і збільшує кількість радіослухачів і телеглядачів, підвищує рейтинг і популярність телеканалів та радіостанцій, а отже і рекламні надходження телерадіокомпаній та доходи провайдерів програмної послуги.

Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що використовуються в процесі здійснення телерадіокомпаніями і провайдерами програмної послуги своєї діяльності, надзвичайно велика. Звідси випливає практична неможливість для таких організацій укладати відповідні угоди щодо використання фонограм/відеограм та зафіксованих у них виконань з численними правовласниками. У той же час, публічне сповіщення (трансляція і ретрансляція) телеканалами і радіостанціями, а також провайдерами програмної послуги виконань, фонограм та відеограм, права на які належать правовласникам (без виплати належної винагороди) є прямим порушенням їх прав, встановлених Законом України «Про авторське право та суміжні права».

«Очистка» прав шляхом переговорів користувача з кожним зацікавленим правовласником досить непрактична, адже оформлення такої кількості (тисяч!) індивідуальних договорів потребує значних затрат коштів і часу. Законодавство України, а саме ЗУ «Про авторське право та суміжні права», передбачає можливість використання об’єктів суміжних прав без отримання індивідуального дозволу від кожного правовласника — за умови укладання відповідних угод з уповноваженою організацією колективного управління. Організація колективного управління не є державним органом, вона створюється суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав.

На сьогоднішній день розмір винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та зафіксованих у них виконань, а також порядок її виплати регулюється Постановою Кабінету Міністрів України №71 «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати» від 18 січня 2003 р.. Механізм і порядок виплати винагороди визначається двостороннім договором між користувачем та уповноваженою організацією колективного управління з урахуванням вимог пункту 2 частини ІІ додатку до постанови Кабміну №71. Необхідно звернути Вашу увагу на те, що згадана Постанова вступила в силу з дати її опублікування, тобто 7 лютого 2003 р. Отже, «юридичні і фізичні особи, які здійснюють комерційне використання фонограм і відеограм, самостійно нараховують суми винагороди», починаючи з цієї дати. Нарахована винагорода виплачується уповноваженим організаціям колективного управління суміжними правами.

Підкреслюємо, що публічне сповіщення та ретрансляція фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань без укладеного договору з уповноваженою організацією колективного управління є порушенням законодавства України. Стаття 51—2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 176 Кримінального кодексу України передбачають адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав. Натомість Закон України «Про авторське право і суміжні права» встановлює цивільну майнову відповідальність за порушення законодавства у сфері авторського права й суміжних прав.

Після укладення договору з однією уповноваженою організацією колективного управління користувачі негайно отримують можливість легального використання невичерпно широкого кола фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань. Нижче Ви можете отримати типові договори про виплату винагороди за використання фонограм і зафіксованих у них виконань.

 
© 2007 — 2017 Український музичний альянс